Phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài

    Báo VTC News
    Gốc

    Đề án của Bộ Ngoại giao cụ thể hóa những chủ trương của Nghị quyết 36, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214496/Default.aspx