Phát hiện vỉa dầu thô mới

Ngày 30/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, khi thử vỉa tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ (thuộc bể Cửu Long trên thềm lục địa Việt Nam) phát hiện dòng dầu tự phun mạnh ở chiều sâu gần 3.300m.

Phát hiện vỉa dầu thô mới - Ảnh 1

Lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110.000m3/ngày. Sau khi công tác khoan và thử vỉa kết thúc, giếng khoan sẽ được bảo quản để tiếp tục khai thác.

Quỳnh Nga