Phát hiện văn bản tuyển sinh giả mạo Đại học Y Dược Hải Phòng

Đại học Y Dược Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế về việc phát hiện văn bản giả mạo về kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông Y đa khoa năm 2019.

Đại học Y Dược Hải Phòng vừa nhận được thông tin về văn bản có nội dung: "Thông báo số 1257/TB-ĐHYDHP ngày 23/9/2019 về việc kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông Y đa khoa năm 2019”.

Trường này khẳng định đây là văn bản giả mạo, có thể nhằm mục đích lừa đảo để trục lợi. Đến nay, nhà trường chưa có kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông Y đa khoa năm 2019.

(Ảnh: Đại học Y Dược Hải Phòng)

Văn bản giả mạo mà Đại học Y Dược Hải Phòng nhắc đến có nội dung: "Căn cứ hợp đồng đào tạo nhân lực y tế giữa Đại học Y Dược Hải Phòng và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Công ty Cổ phần Hợp Lực năm 2019 và căn cứ văn bản đề nghị tuyển sinh liên thông Y đa khoa trong ngành Giao thông vận tải của Cục Y tế Giao thông vận tải ngày 4/9/2019".

Bên cạnh đó, thông báo giả mạo cũng cho biết thời gian tập trung học sinh ôn thi dự tuyển, thời gian ôn tập dự kiến và thời gian tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi tuyển.

Văn bản giả mạo này là Thông báo số 1257/TB-ĐHYDHP được ký ngày 23/9/2019.

Hạ Vũ