Phát hiện tiểu đường bằng phương pháp mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Fetuin-A là một loại protein sinh ra bởi các tế bào gan và có liên quan đến sự chuyển hóa của đường glucô cũng như canxi trong cơ thể. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường loại 2 lại chính là do mức độ đường glucô trong cơ thể quá cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=74890