Phát hiện thêm 102 cửa hàng xăng dầu không phép

Theo báo cáo của Sở Công thương, ngoài 123 cửa hàng xăng dầu chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thì còn 102 cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng xây dựng không phép.

Phát hiện thêm 102 cửa hàng xăng dầu không phép - Ảnh 1

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn Nghệ An có hàng trăm cây xăng dầu vi phạm các điều kiện kinh doanh.

Trong đó, Thanh Chương có 16 cửa hàng, thị xã Hoàng Mai 7 cửa hàng, thị xã Thái Hòa 7 cửa hàng, Quỳnh Lưu 20 cửa hàng, Quỳ Hợp 1 cửa hàng, Quế Phong 12 cửa hàng, Anh Sơn 8 cửa hàng, Nam Đàn 1 cửa hàng, Con Cuông 1 cửa hàng, Diễn Châu 9 cửa hàng, Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc mỗi huyện 5 cửa hàng, Quỳ Châu, Kỳ Sơn mỗi huyện 4 cửa hàng, Vinh 1 cửa hàng...

Tồn tại này gây khó khăn cho công tác quản lý và quy hoạch trên địa bàn, ảnh hưởng tới an toàn phòng chống cháy nổ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các huyện, thành, thị xã phối hợp với Sở Công thương ban hành văn bản hướng dẫn thương nhân khắc phục các tồn tại của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Tổ chức kiểm tra, rà soát có văn bản báo cáo với tỉnh và thực hiện di dời, xóa bỏ các cây xăng không khắc phục các tồn tại.

Phát hiện thêm 102 cửa hàng xăng dầu không phép - Ảnh 2

Một cây xăng dầu không đảm bảo điều kiện kinh doanh ở Tân Kỳ.

Tổ chức thẩm định, cấp giấy phép đối với các cây xăng dầu đảm bảo các điều kiện về cải tạo, nâng cấp, an toàn về công trình, hành lang an toàn giao thông, môi trường. Chỉ đạo các thương nhân hoàn thiện các thủ tục đúng quy định của pháp luật.

P.V