Phát hiện tàn tích kỷ đồ đá ở sa mạc Sahara

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong bài viết đăng trên Tạp chí Địa lý Quốc gia Mỹ, một nhóm nhà khảo cổ học cho biết họ đã tình cờ phát hiện những tàn tích của thời kỳ đồ đá tại sa mạc Sahara, châu Phi.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/263367/Default.aspx