Phát hiện sớm rủi ro qua kiểm toán báo cáo tài chính

Đây là nhận định của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam nêu tại hội thảo “Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính” do KTNN của ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia phối hợp tổ chức ngày 9-11 tại Hà Nội.

Phát hiện sớm rủi ro qua kiểm toán báo cáo tài chính - Ảnh 1

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên cho biết, những kiến thức và kinh nghiệm về xác định các vấn đề trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán là nền tảng và không thể thiếu trong hoạt động kiểm toán. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

Chiến lược phát triển của KTNN đến năm 2020 chỉ rõ sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu trong giám sát, quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả. Để thực hiện, KTNN đã ban hành 39 chuẩn mực KTNN theo hướng tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Bên cạnh đó, hàng năm, KTNN sẽ mở rộng quy mô kiểm toán, nâng chất lượng và tác động ảnh hưởng của báo cáo kiểm toán, kết quả kiến nghị kiểm toán, qua đó khẳng định vị thế trong cộng đồng kiểm toán, kế toán quốc tế.

Tại hội thảo, đại diện KTNN của ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia đã cùng thảo luận các phương pháp kiểm toán dự trên rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính và chia sẻ những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực của hoạt động kiểm toán trong việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Hương Ly