Phát hiện 'quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ

Hóa thạch của 'quái vật' Venetoraptor gassenae được tìm thấy trong phiến đá trầm tích 230 triệu tuổi ở miền Nam Brazil, được xác định là tổ tiên của dòng dõi quái vật nổi tiếng.

Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động giới khảo cổ

Lý Thùy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/phat-hien-quai-vat-dau-chim-duoi-khung-long-chan-dong-ca-gioi-khao-co-1894828.html