Phát hiện nhiều trường hợp sinh viên học hộ, thi hộ tại ĐH Công thương

Trường ĐH Công thương Tp.HCM phát hiện gần 20 trường hợp có hành vi học hộ, thi hộ ảnh hưởng chất lượng giáo dục đào tạo.

Ngày 24/5, đại diện Trường ĐH Công thương thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, thời gian gần đây trường phát hiện gần 20 trường hợp có liên quan đến hành vi học hộ và nghi ngờ 2 trường hợp có hành vi thi hộ.

Nhiều trường hợp vi phạm

Trường ĐH Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo số 457 do ông Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Theo đó, thông báo ghi rõ: "Trong thời gian vừa qua nhà trường đã phát hiện và đang xử lý nhiều trường hợp sinh viên có hành vi điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tín chỉ và quy chế công tác sinh viên của trường cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác, gây ra nhiều dư luận tiêu cực và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường".

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những hành vi nêu trên, nhà trường đề nghị các đơn vị chức năng và sinh viên rà soát, thực hiện nghiêm túc quy định điểm danh trên các lớp học phần, đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên người dự thi.

Khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến các hành vi đi học và điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ nêu trên, giảng viên và sinh viên gửi thông tin về trường (qua phòng công tác sinh viên hoặc Thanh tra nhà trường) để ghi nhận và xử lý theo quy định.

Sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp cũng có thể bị buộc thôi học.

Trường đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp học hộ, thi hộ. (Ảnh: ĐHCT).

Trường đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp học hộ, thi hộ. (Ảnh: ĐHCT).

Bàn giao cho công an xử lý nếu vi phạm nặng

Ngoài ra, trường cũng quy định về những hành vi sinh viên không được làm tại phụ lục số 01, và 02 của Thông báo này. Đó là, trong quy định về các hành vi sinh viên không được làm đại diện nhà trường cho biết có các hành vi cụ thể như sau: xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức…

Đặc biệt, sinh viên không được "gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác".

Trường cũng quy định hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi có hành vi vi phạm học hộ, làm bài hộ và thi hộ. Trong đó, với hành vi học hộ thì người nhờ học hộ và người đi học hộ đều bị xử lý. Vi phạm lần đầu, người nhờ học hộ bị nhận điểm 0 học phần đó, đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường.

Người đi học hộ cũng bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường nếu là sinh viên trường; hoặc phối hợp các đơn vị liên quan đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo quy định nếu không là sinh viên trường.

Nếu vi phạm lần 2 trong toàn khóa học, người nhờ học hộ ngoài việc bị điểm 0 học phần còn bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo hình thức đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương và gia đình.

Người học hộ cũng có mức xử lý tương tự, trường hợp không phải sinh viên có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người thi kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp có mức xử lý cao hơn. Ngay lần đầu vi phạm, sinh viên có thể bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý mức đình chỉ học tập có thời hạn.

Vi phạm lần 2 trong toàn khóa học sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình.

Mức xử lý nặng hơn với người vi phạm trong trường hợp tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp là buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình ngay lần đầu vi phạm, bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng, cụ thể là Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú xử lý theo quy định.

Nguyễn Lành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-nhieu-truong-hop-sinh-vien-hoc-ho-thi-ho-tai-dh-cong-thuong-a665111.html