Phát hiện nhiều sai phạm trong đấu thầu thuốc tại Bệnh viện 115, TP. Hồ Chí Minh

Công bố kết luận về công tác đấu thầu thuốc trong năm 2009 tại BV Nhân dân 115 trong đợt thanh tra vừa qua, Sở Y tế TP. HCM cho biết, BV đã mắc phải nhiều sai phạm. Kết quả thanh tra trong vòng 3 tháng (từ giữa tháng 12/2009 đến giữa tháng 3 năm nay) đã cho thấy nhiều nhà thầu cung cấp thuốc cho BV, nhiều công ty không đủ điều kiện và tiêu chuẩn như quy định vẫn được trúng thầu. Quy trình đấu thầu, hồ sơ mời thầu... cũng có những sai sót ở mức độ khác nhau. Trong mảng đông dược, BV đã tổ chức mua trực tiếp chứ không áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. Đặc biệt, số tiền mua thuốc trong năm 2009 mới hết khoảng trên 50% (danh mục thuốc đấu thầu đã được UBND TP. HCM phê duyệt là 178,071 tỷ đồng nhưng số tiền mua sắm mới chỉ hết 94,174 tỷ đồng) nhưng BV vẫn có công văn xin mua thêm thuốc. Kiểm tra nhiều hồ sơ bệnh án và đơn thuốc điều trị, Thanh tra còn phát hiện BV có dấu hiệu ép bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc BV và không được sử dụng thuốc mua ở ngoài... Nhiều vấn đề khác đang được làm rõ.

Các cá nhân vi phạm trong việc tổ chức đấu thầu, cung ứng thuốc và buộc bệnh nhân mua thuốc trong danh mục thiết yếu tại BV cũng được đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. NGUYỄN PHẠM