Phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại Công ty Lâm nghiệp Kông H'de

Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý thu, chi tài chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de (huyện Kông Chro, Gia Lai).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-hien-nhieu-sai-pham-tai-chinh-tai-cong-ty-lam-nghiep-kong-hde-124876.htm