Phát hiện nhiều loại thủy sản nhiễm kháng sinh cấm

Bộ NN&PTNT cho biết trong 4 tháng gần đây (từ tháng 7-10/2016), kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy tỉ lệ vi phạm VSATTP của hầu hết các loại nông sản đều giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, lượng thủy sản vi phạm lại nhiều hơn, chủ yếu là nhiễm hóa chất, kháng sinh cấm.

Theo VTC14