Phát hiện một mẫu virus chết người mới!

    Gốc

    VIT-Tại vùng Lion của Pháp xuất hiện một ổ dịch nguy hiểm. Hiện các bác sỹ thuộc viện nghiên cứu P4 Jan Merry đang tiến hành nghiên cứu một mẫu virus sốt rét nan y gây tử vong cao ở người.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/41491/default.aspx