Phát hiện một loại ma túy mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Các nhà khoa học người Mỹ nhận định, trong một số thực phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày có chứa một số chất gây nghiện tương đương với ma túy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/47054/default.aspx