Phát hiện một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Honda giả

    Gốc

    ND - Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả quy mô lớn,  mỗi ngày tung ra thị trường hơn 200 mũ giả với giá chỉ 40.000 đồng/chiếc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107182&sub=67&top=40