Phát hiện mới về gốm cổ tại Tuần Châu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngay trước thềm năm mới Kỷ Sửu 2009, tại đảo Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), một di chỉ gốm cổ thuộc niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX đã được phát hiện cùng với hàng trăm hiện vật quí hiếm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/108755.cand