Phát hiện mới về Đàn Nam Giao

Sau khi khai quật Tử Cấm Thành của thành Hoàng Đế, Viện Khảo cổ Việt Nam đã tiếp tục khai quật Đàn Nam Giao thuộc xã Nhơn Hậu huyện An Nhơn tỉnh Bình Định nhằm tìm hiểu tổng thể kinh thành Hoàng Đế, góp phần nhận rõ tính chất quy củ của một vương triều, làm rõ dấu vết kiến trúc Đàn Nam Giao ở đây. Nhiều phát hiện có giá trị về nhà Tây Sơn được tìm thấy tại hố khai quật này. Xem chi tiết...