Phát hiện mỏ dầu khí Thần Nông tại Lô 05-1a

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) đã tiến hành thử vỉa thành công tập vỉa trầm tích lục nguyên Miocen dưới tại giếng khoan 05-1a-Thần Nông-1X với dòng sản phẩm ổn định khoảng 1000 thùng dầu nhẹ 40 độ API và 2 triệu bộ khối khí/ngày ở cỡ côn 28/64.

Thử vỉa Mỏ Thần Nông – Lô 05-1a.

Đây là giếng khoan tìm kiếm, thăm dò đầu tiên được khoan tại cụm cấu tạo Thần Nông, xác định từ tài liệu địa chấn do PVEP tiến hành thu nổ, xử lý và minh giải năm 2013, nằm cách mỏ Đại Hùng khoảng 10 km về phía Tây Nam, cách Vũng Tàu khoảng 260 km. Các tài liệu địa chất-địa vật lý thu được từ giếng khoan Thần Nông-1X cho thấy hệ thống dầu khí ở cụm cấu tạo Thần Nông hoạt động tương tự như ở mỏ Đại Hùng. Sau khi hoàn tất công tác thử vỉa trầm tích lục nguyên Miocen dưới, PVEP POC sẽ tiếp tục thử vỉa các tập vỉa đá vôi Miocen giữa nhằm thu thập các dữ liệu chuẩn bị cho chương trình thẩm lượng phát hiện dầu khí Thần Nông.

Tiếp nối những thành công tuyệt đối (100%) của các giếng khoan tận thăm dò, phát triển mỏ thuộc Chương trình Phát Triển Giai đoạn 2 Mỏ Đại Hùng, thành công khả quan ban đầu của giếng khoan Thần Nông-1X của Chương trình Thăm dò mở rộng lô 05-1a đã khẳng định chiến lược tự điều hành của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP.

Văn Phong