Phát hiện loài cá heo nước ngọt quý hiếm

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Irrawaddy là một trong những loài cá heo nước ngọt hiếm nhất thế giới vừa được phát hiện với số lượng nhiều đến ngạc nhiên trong vùng rừng ngập nước ở Bangladesh. Các nhà bảo tồn từng cho rằng loài cá heo Irrawaddy đã bị giảm số lượng xuống chỉ còn vài trăm, nhưng họ vừa thống kê được có khoảng 6.000 cá thể đang sống tại khu rừng đước Sundarban và cửa Vịnh Bengal.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2009/4/69242.cand