Phát hiện hơn 42 nghìn tỉ đồng vi phạm trong quý III/2016

Đây là con số được mới được Thanh tra Chính phủ công bố trong cuộc họp báo sáng 27.10 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thanh tra quan trọng thu hút được sự quan tâm của dư luận cũng được tiến hành trong quý III/2016.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - cho hay, trong thời gian qua, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra đã được tiến hành một cách toàn diện, công tác thanh tra được triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thanh tra đột xuất đã được thực hiện ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát hiện hơn 42 nghìn tỉ đồng vi phạm trong quý III/2016 - Ảnh 1

Ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Trần Vương

Theo đó, trong quý III/2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 2.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 74.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 42.656 tỉ đồng, 347ha đất; kiến nghị thu hồi 33.966 tỉ đồng và 43ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 8.689 tỉ đồng, 304ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.146 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 16 vụ, 30 đối tượng.

Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra; tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 11 kết luận thanh tra và tiến hành 15 cuộc thanh tra; thông báo kết luận 04 cuộc thanh tra. Qua kết luận 3 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 8.356 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.265 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 5.091 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ việc, 18 đối tượng.

Phát hiện hơn 42 nghìn tỉ đồng vi phạm trong quý III/2016 - Ảnh 2

Ông Hoàng Hưng - Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ - giải đáp một số câu hỏi của PV tại cuộc họp báo. Ảnh Trần Vương

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 760 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; đã xử lý, thu hồi 316 tỉ đồng, 29ha đất; xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân, khởi tố 6 vụ và 9 đối tượng.

Trong quý III/2016, công tác xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, có 03 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 01 người.

Tại cuộc họp báo, Ông Ngô Văn Khánh khẳng định, trong thời gian tới, ngành thanh tra sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Vương Trần-Cao Nguyên