Phát hiện hàng loạt vi phạm trong đầu tư sử dụng ngân sách ở TP. Thanh Hóa

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho thấy, TP. Thanh Hóa có nhiều vi phạm khi sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng cơ bản.

Phát hiện hàng loạt vi phạm trong đầu tư sử dụng ngân sách ở TP. Thanh Hóa - Ảnh 1

Cụ thể tại kết luận Thanh tra tỉnh Thanh Hóa số 1089 ngày 28/9/2016 chỉ rõ, trong năm 2014, 2015 UBND thành phố Thanh Hóa đã để xảy ra vi phạm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường Nam Ngạn, Trường Thi, Quảng Thắng, Đông Hương, Điện Biên, Đông Cương, Đông Sơn, Ngọc Trạo và các xã Quảng Đông, Quảng Cát, Quảng Tâm, Đông Lĩnh.

Một số chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp các công trình xây dựng đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhưng xuất hóa đơn chưa đầy đủ để kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài Chính.

Công trình Trạm y tế xã Quảng Thắng quyết toán ngày 30/1/2015 giá trị 3.261.832.000 đồng nhà thầu xây lắp xuất thiếu hóa đơn GTGT, giá trị khối lượng với số tiền 783.483.640 đồng, tương ứng thuế GTGT 78.348.364 đồng.

Công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông 192 xã Quảng Tâm do chưa xuất hóa đơn GTGT, giá trị khối lượng 693.572.730 đồng tương ứng số thuế GTGT 69.357.273 đồng.

Tại UBND phường Trường Thi, một số công trình nhà thầu xây lắp chưa xuất hóa đơn GTGT tổng giá trị khối lượng nghiệm thu 2.070.794.860 đồng. Tại UBND phường Điện Biên được ngân sách thành phố cấp bổ sung kinh phí mục tiêu công trình rãnh thoát nước và lát đá vĩa hè đường Tô Vĩnh Diện còn dư 149.923.000 đồng, hết nhiệm vụ chi không hoàn trả ngân sách thành phố. Phường Đông Sơn sử dụng nguồn cải cách tiền lương số tiền 229.351.952 đồng để chi đầu tư xây dựng.

Tại một số doanh nghiệp sử dụng ngân sách như Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa nay là Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (gọi tắt Công ty môi trường) đã xảy ra vi phạm, tồn tại.

Chưa khai thuế tài nguyên khối lượng nước khai thác để tưới cây xanh với tổng số thuế 24.686.000 đồng, trong năm 2014 là 11.441.000 đồng và năm 2015 là 13.245.000 đồng.

Thu phí vệ sinh môi trường năm 2015 tại khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ) được UBND thành phố giao thu số tiền 223.570.000 đồng là nguồn thu ngân sách, nhưng công ty Môi trường không kê khai thu phí ngân sách mà hạch toán doanh thu của công ty.

Riêng tại Dự án mở rộng, nâng cấp nghĩa trang Chợ Nhàng thành phố Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty môi trường đã bán các lô quy hoạch mộ cát táng cảnh quan dòng họ với giá bán 5.090.000 đồng. Tổng diện tích bán 2 năm 2014 và 2015 là 8.973m2/22.480m2, tổng thu 41.859.222.346 đồng. Trong cả 2 năm Công ty hạch toán giá vốn bằng doanh thu, không có lợi nhuận. Đoàn thanh tra đã xác định lại giá vốn và thuế thu nhập doanh nghiệp phải thu năm 2014 là 73.503.135 đồng, năm 2015 là 150.465.776 đồng.

Ngân sách nhà nước đã cấp giai đoạn đầu cho Công ty môi trường thực hiện dự án 4.753.596.000 đồng, nhưng công ty không hạch toán phải trả lại ngân sách. Tuy nhiên công ty mới xin nộp số tiền đợt này 500.000.000 đồng.

Tại Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh, môi trường Tân Sơn hồ sơ quyết toán tiền bù giá nhiên liệu quý III năm 2015 cao hơn thông báo giá của liên sở Xây dựng và Tài chính với tổng số tiền 23.353.000 đồng. Chánh thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi...

Ngoài ra, trong năm 2014, 2015 thành phố Thanh Hóa còn vi phạm trong việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2014 để lại số tiền 5.500.000.000 đồng và năm 2015 số tiền 6.000.000.000 đồng nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp giao thông, nhưng không giao cụ thể cho các đơn vị sử dụng là chưa đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

Ngân sách thành phố và một số xã, phường dùng nguồn cải cách tiền lương năm 2015 sai quy định với số tiền 26.539.431.456 đồng sử dụng vào chi thường xuyên.

Dùng nguồn dự phòng ngân sách giao bổ sung cho HĐND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy thành phố Thanh Hóa để chi thường xuyên với tổng số tiền là 11.350.588.000 đồng là sai mục đích sử dụng theo quy định theo Luật ngân sách.

Một số khoản kinh phí chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh giao bổ sung từ những năm 2010 còn lại đã hết nhiệm vụ chi, nhưng không nộp trả lại ngân sách tỉnh là sai quy định.

Theo kết luận Thanh tra tỉnh, để xảy ra vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về HĐND và UBND thành phố, trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố, Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Chủ tịch các UBND xã, phường, giám đốc, kế toán trưởng công ty phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý, điều hành ngân sách. Qua đó niêm yết công khai kết luận thanh tra tỉnh tại trụ sở UBND thành phố trong thời hạn 15 ngày.

Gần đây ngày 18/10/2016, UBND tỉnh đã ra công văn số 11988/UBND-NC chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2014, 2015 và yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nghiệm túc kết luận của Thanh tra tỉnh, kiểm điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong kết luận Thanh tra tỉnh.

Qua trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Hiển, Chánh văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa cho biết, đã nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện kết luận Thanh tra tỉnh, hiện UBND thành phố đang giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai, tổ chức, thực hiện.

Hồng Quang – Kim Dung