Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các công ty bảo hiểm ở Việt Nam

Thanh tra Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH) thuộc Bộ Tài chính vừa phát hiện hàng loạt sai phạm tại các công ty bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các công ty bảo hiểm ở Việt Nam - Ảnh 1

Theo một báo cáo của Cục QLGSBH về kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng trong năm 2016, nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, Dai-ichi Việt Nam…được phát hiện.

Cụ thể, trong quý III năm 2016, Cục QLGSBH đã triển khai 3 cuộc thanh tra đối với Công ty (Cty) TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam; Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential; Công ty (Cty) TNHH Dai-ichi Việt Nam.

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Cục QLGSBH phát hiện các doanh nghiệp trên mắc sai phạm trong việc trích lập dự phòng nghiệp vụ; chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác chăm sóc; công tác quản lý đại lý; công tác hạch toán kế toán; công tác theo dõi, hạch toán nợ công…

Trong một kết quả khác, Cơ quan thanh tra đưa ra kết luận đối với riêng Cty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam đã không chấp hành đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới); công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý; chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định; chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm…

Đồng thời, Cục QLGSBH cũng thực hiện thanh tra đối với Cty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson và Cty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam

Kết quả cho thấy hai công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định; tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc; hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm; điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành…

Sau thanh tra, kiểm tra, Cục QLGSBH đã rà soát và chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm, thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

Tiêu Dương