Phát hiện gien quyết định sản lượng lúa

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhóm nghiên cứu của Qifa Zhang ở Đại học Nông nghiệp Huangzhong, tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc), vừa công bố trên tạp chí Nature Genetics về việc họ đã nhận dạng Ghd7, gien độc nhất trong cây lúa có vai trò quyết định sản lượng lúa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/5/151299