Phát hiện gien cô đơn

    Gốc

    Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã giải đáp phần nào về câu hỏi tại sao những người sống cô đơn thường dễ bị bệnh và có thể chết sớm hơn người khác.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/202528.asp