Phát hiện gen gây chứng ngủ ngày

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Tokyo, Nhật Bản, vừa phát hiện được một loại gen liên quan đến chứng ngủ rũ, một triệu chứng làm cho con người cảm thấy buốn ngủ vào ban ngày, thị lực giảm sút và các cơ suy yếu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/2/109394.cand