Phát hiện đàn bò tót 10 con

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Đây là lần đầu tiên phát hiện được bò tót đang sinh sống ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và cũng là địa phương thứ 3 ở Quảng Trị có bò tót, sau Gio Linh và Đakrông

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090308013432154P0C1038/phat-hien-dan-bo-tot-10-con.htm