Phát hiện đầm chôn người cổ chứa cần sa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra cái đầm chôn người cổ, từ 2700 năm trước tại phía Tây Trung Quốc có chứa 789g cần sa, tương đương 8000 USD.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/12/105301.cand