Phát hiện 5 vụ thuốc giả trong 8 tháng đầu năm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam cho biết, tỉ lệ thuốc giả tại Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây, từ trên 7% năm 1990 xuống còn 0,1%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/181300