Phát hiện 12 vụ xuất lậu ngoại tệ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐST7) Từ đầu năm 2008 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 12 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua cửa khẩu, tổng trị giá vi phạm tới 3,8 tỷ đồng. Vụ xuất lậu có số lượng lớn...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-06.6860577622