Phát hiện 1 ca nghi mắc SARS-CoV-2 tại Bộ Giao thông Vận tải

Sau khi nhận thông tin về ca nghi mắc SARS-CoV-2, trụ sở Bộ Giao thông Vận tải (địa chỉ ở số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã tạm thời đóng cửa và nhân viên y tế đã tiến hành phun khử khuẩn.

Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải đã tạm thời đóng cửa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lực lượng y tế có mặt tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lực lượng y tế có mặt tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên đang làm việc Bộ Giao thông Vận tải tạm thời ở lại trụ sở. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-phat-hien-1-ca-nghi-mac-sarscov2-tai-bo-giao-thong-van-tai/713580.vnp