Phát hành sách giáo khoa mới lớp 12 trong cả nước

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Từ hôm nay (1-7), hệ thống các cửa hàng, công ty thuộc Nhà xuất bản Giáo dục tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ bắt đầu phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) mới lớp 12...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.37560.qdnd