Phát hành Niên giám kỷ lục Việt Nam 2008

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cuốn Niên giám kỷ lục Việt Nam đầu tiên vừa được Vietkings và NXB Thông Tấn phát hành trên toàn quốc. Khoảng 500 kỷ lục được Vietkings xác lập trên các lĩnh vực trong toàn quốc đã được biên soạn và giới thiệu trong cuốn sách này. Giá bán 280.000 đồng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/226420.asp