Phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2009”

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phát hành cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 vào ngày 8- 3, chỉ hai ngày trước khi bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142685&sub=74&top=41