Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”. Thiết thực hưởng ứng kỉ niệm ngày đại dương thế giới, tối 11/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2022.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-dong-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-nam-2022-42188.htm