Phát động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

    Báo VTC News
    Gốc

    Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới khu vực phía Bắc được phát động tại Bắc Giang sáng 16/11.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/276544/Default.aspx