Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức 'Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động' và 'Tháng Công nhân năm 2024'. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phat-dong-thang-cao-diem-huong-ve-cong-nhan-lao-dong-thu-do-1578.media