Phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn

UBND tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án Xây dựng giao thông nông thôn và phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn đến năm 2020.

Theo ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, thời gian qua, phong trào xây dựng giao thông nông thôn trong tỉnh phát triển khá tốt, đã xây đựng được trên 2.500km đường, 2.150 cây cầu, góp phần rất lớn làm thay đổi diện mạo mới của nông thôn trong tỉnh. Chất lượng công trình từng bước được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, vì đã qua gần 20 năm nên nhiều công trình cầu đường đã xuống cấp, lại hẹp, phải xây dựng lại theo đúng chuẩn mới được quy định. Tỉnh ủy phát động phong trào này để tiếp tục huy động toàn lực trong hệ thống chính trị và các mạnh thường quân, tất cả người dân cùng tham gia.

Đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt đến năm 2020, cần có sự chung sức, chung lòng, bền bỉ, bằng cơ chế chính sách phù hợp, hữu hiệu mới thành công.

HỮU HIỆP