Phát động phong trào thi đua “Vì người thợ”

Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn vừa phát động phong trào thi đua “Vì người thợ" trong CNVC-LĐ với mục tiêu “phấn đấu hoàn thành trước thời gian, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 với năng suất cao - bảo đảm chất lượng - hiệu quả thiết thực - an toàn tiết kiệm”.

Phát động phong trào thi đua “Vì người thợ” - Ảnh 1

Phong trào sẽ kéo dài đến cuối năm 2016. CĐ tổng công ty yêu cầu các CĐ cơ sở phát động thi đua ở từng tổ, đội, phòng, ban đồng thời vận động mọi CNVC-LĐ tham gia hưởng ứng.

Song song với việc tổ chức tại đơn vị, mỗi CĐ cơ sở chọn 1-2 sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của tập thể hoặc cá nhân để đăng ký với CĐ tổng công ty đề nghị công nhận và tuyên dương. Hạn cuối đăng ký là ngày 15-10.

T.Nga