Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 1-1 đến ngày 31-12-2023, tập trung vào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; thi đua tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, hình thành, xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong suốt 370 năm qua. Thông qua phong trào thi đua, toàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt; thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu hoặc 1 công trình thiết thực; tổ chức bình xét, lựa chọn khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt...

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202302/phat-dong-phong-trao-thi-dua-dac-biet-ky-niem-370-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-khanh-hoa-8275868/