Phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'

Ngày 19-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, làm cho phong trào lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Sự kiện cũng góp phần làm cho văn hóa đọc và tự học trở thành một nét đẹp của người Việt Nam hiện đại, thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ: “Xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại' - Ảnh 1

Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” có sự tham gia của nhiều thư viện, nhà sách, nhà xuất bản và Bảo tàng Hồ Chí Minh trong hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, các đơn vị này cũng tham gia Cuộc thi xếp sách nghệ thuật thể hiện chủ đề về quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu.

Trong Ngày hội còn có các chương trình dành cho thiếu nhi như: Chương trình thiếu nhi kể chuyện theo sách “Chúng em đọc và chia sẻ”; cuộc thi vẽ tranh và thi viết “Chúng em đọc, chúng em viết, chúng em vẽ”.

Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017); thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thực hiện Đề án “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

Hải Châu