Phát động giải báo chí viết về đề tài Nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TW (Bộ Y tế) phối hợp với Dự án Alive & Thrive (A&T) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc vừa phát động giải báo chí viết về đề tài “Nuôi dưỡng trẻ nhỏ” dành cho các phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước thông qua những tác phẩm báo in, báo điện tử và truyền hình. Tác phẩm dự giải là các bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, ghi chép, chính luận, phim khoa học… đã được đăng, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ 15/6 - 15/12/2011. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ nay đến hết ngày 20/12/2011, lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2012. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, tổng giá trị giải thưởng là 67 triệu đồng.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TW (Bộ Y tế) phối hợp với Dự án Alive & Thrive (A&T) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc vừa phát động giải báo chí viết về đề tài “Nuôi dưỡng trẻ nhỏ” dành cho các phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước thông qua những tác phẩm báo in, báo điện tử và truyền hình. Tác phẩm dự giải là các bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, ghi chép, chính luận, phim khoa học… đã được đăng, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ 15/6 - 15/12/2011. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ nay đến hết ngày 20/12/2011, lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2012. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, tổng giá trị giải thưởng là 67 triệu đồng.

HH