Phát động cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới

(GĐVN) Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH tổ chức cuộc thi tìm hiểu "chính sách pháp luật về bình đẳng giới" 2012. Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nêu rõ, "cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức về bình đẳng giới.

Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức cuộc thi trên quy mô lớn.

Với chủ đề "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BĐG", các câu hỏi thi tập trung tìm hiểu về Luật BĐG và các Nghị định hướng dẫn thi hành; một số quy định nhằm thúc đẩy BĐG trong pháp luật lao động; hiểu biết của thí sinh dự thi về kiến thức xã hội, kiến thức thực tế về BĐG; có phần liên hệ thực tế ở gia đình, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú và làm việc.

Đối tượng tham gia cuộc thi là mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc. Ban Tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

Kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 30/9/2012.(tính theo dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện; tính theo ngày gửi tại hộp thư điện tử của cuộc thi đối với bài dự thi gửi qua email). Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao giải cuộc thi trong tháng 10/2012 tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên các website: www.molisa.gov.vn; www.genic.molisa.gov.vn; www.ubphununcfaw.gov.vn ; báo Lao động - Xã hội và Tạp chí Gia đình Trẻ em.../.

Hoàng A Lờ