Phát động 'Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới' đợt 3

Sáng 13/10, Liên minh HTX TP tổ chức hội nghị triển khai “Cuộc thi tìm kiểu các loại mô hình HTX kiểu mới” đợt 3 do Liên minh HTX Việt Nam phát động.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, nhất là các HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX...

Phát động 'Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới' đợt 3 - Ảnh 1

Lễ phát động cuộc thi

Cuộc thi được đồng tổ chức trên 3 loại hình báo chí (báo hình, báo nói, báo viết). Tác phẩm dự thi phải là sáng tạo của tác giả và được đăng tải trên các phương tiện thông tin từ ngày 30/8/2016 đến ngày 10/11/2016. Tác giả dự thi gửi tác phẩm tới Liên minh HTX TP (số 1 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội) trước ngày 10/11/2016 (tính theo dấu bưu điện), hoặc qua email: pttt.lmhtxtp@gmail.com.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích đối với mỗi thể loại báo chí (báo hình, báo nói, báo viết). Tổng giá trị giải thưởng ở mỗi thể loại báo chí là 60 triệu đồng (Giải A: 15 triệu đồng, Giải B 10 triệu đồng, Giải C 5 triệu đồng và Giải Khuyến khích 2 triệu đồng).