Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Kim Bôi

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Kim Bôi vừa ban hành Thông báo Thể lệ cuộc thi. Theo đó, quy định rõ đối tượng tham gia; nội dung tác phẩm; quy định về chấm tác phẩm; nguyên tắc chấm giải; thời gian, địa điểm nhận tác phẩm; cơ cấu giải thưởng và mức thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm. Cụ thể như sau:

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Kim Bôi vừa ban hành Thông báo Thể lệ cuộc thi. Theo đó, quy định rõ đối tượng tham gia; nội dung tác phẩm; quy định về chấm tác phẩm; nguyên tắc chấm giải; thời gian, địa điểm nhận tác phẩm; cơ cấu giải thưởng và mức thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm. Cụ thể như sau:

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ KIM BÔI, NĂM 2024

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Công dân Việt Nam (những người có Quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam)

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được gửi tác phẩm dự thi.

II. NỘI DUNG TÁC PHẨM

- Ca ngợi lòng tự hào dân tộc; ca ngợi truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương của người dân Kim Bôi.

- Ca ngợi về những thành tựu kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển.

- Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương để cùng nhau đoàn kết, xây dựng huyện Kim Bôi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Giới thiệu, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Kim Bôi.

- Khuyến khích các sáng tác khai thác bản sắc văn hóa, phát triển chất liệu văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kim Bôi; khuyến khích các tác giả tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu mới.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Thể loại: Ca khúc (thể hiện dưới mọi hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng…).

2. Số lượng tác phẩm: Mỗi tác giả, nhóm tác giả được phép dự thi tối đa 03 tác phẩm.

3. Điều kiện tác phẩm tham gia

- Tác phẩm tham gia là ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, có ca từ trong sáng, tính cộng đồng cao, giai điệu đẹp; nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với thuần phong, mĩ tục của các dân tộc huyện Kim Bôi.

- Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa công bố dưới mọi hình thức, không có tranh chấp về bản quyền. Ban tổ chức sẽ không xét trao giải cho những tác phẩm sao chép lời ca và giai điệu của các tác giả khác trong và ngoài nước.

- Đối với tác phẩm âm nhạc được phổ thơ phải được tác giả viết phần lời cùng đồng ý tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc. Trường hợp tác phẩm âm nhạc có từ 02 tác giả trở lên (đồng tác giả) phải được sự đồng ý tham gia của tất cả các tác giả.

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định khác trong Thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức sẽ thu hồi toàn bộ giải thưởng đã trao và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hồ sơ tác phẩm tham gia dự thi

Hồ sơ tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Kim Bôi năm 2024 gồm:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi ghi đầy đủ thông tin theo Mẫu đính kèm Thể lệ cuộc thi (bản Scan file PDF nếu gửi qua đường thư điện tử ).

- 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời tiếng Việt trên giấy A4 . Không ghi tên tác giả, bút danh trên bản ký âm (bản Scan file PDF nếu gửi qua đường thư điện tử).

- Khuyến khích (Không bắt buộc) có 01 bản thu âm ca khúc đã hòa âm, phối khí theo định dạng file Mp3 qua thư điện tử (lưu trữ trong USB nếu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Tất cả đều được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác Ca khúc về Kim Bôi năm 2024.

5. Quy định về sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi

Ban Tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm sáng tác mà không phải trả lại cho tác giả, đồng tác giả; đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc, có quyền sử dụng những tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả chi phí quyền tác giả, các quyền liên quan khác cho tác giả.

Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được ủy quyền khi kết thúc Cuộc vận động sáng tác ca khúc. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự Lễ trao giải, giải thưởng sẽ gửi qua đường bưu điện.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả tham gia cuộc thi

- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng theo quy định trong Thể lệ của cuộc thi sáng tác Ca khúc về Kim Bôi năm 2024 do Ban Tổ chức quy định; việc gửi tác phẩm tham gia cuộc thi được xem như tác giả đã chấp nhận mọi quy định của Thể lệ cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập các nhân (tiền thưởng) theo quy định hiện hành của nhà nước.

IV. NGUYÊN TẮC CHẤM GIẢI

1. Chính xác, trung thực, khách quan, công bằng (Ban tổ chức sẽ giấu tên tác giả tham dự bằng mã số để đảm bảo tính khách quan).

2. Đúng Thể lệ Cuộc thi sáng tác Ca khúc và tiêu chí, thang điểm cuộc thi.

3. Đề cao trách nhiệm, tính độc lập của các thành viên Hội đồng Thẩm định.

4. Những hồ sơ không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Thể lệ sẽ không được đưa vào thẩm định.

5. Hội đồng Thẩm định sẽ chấm 02 vòng:

- Vòng Sơ khảo: Chấm điểm các tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc (bản ký âm hoặc bản thu âm), lựa chọn 20 tác phẩm vào vòng Chung khảo.

- Vòng Chung khảo: Lựa chọn 14 tác phẩm có số điểm cao nhất để xét giải.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian

- Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu từ ngày tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc đến 17h00 ngày 20/8/2024 (nếu tác phẩm gửi qua đường bưu điện thì sẽ tính theo dấu Bưu điện).

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 08/2024.

- Thời gian tổng kết trao thưởng: Tháng 09/2024.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm

- Gửi trực tiếp qua đường bưu điện: Tác giả gửi hồ sơ tác phẩm tham gia cuộc thi về Ban tổ chức tại địa chỉ: phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

- Gửi qua thư điện tử: Email: vhtt.kimboi@gmail.com.

- Điện thoại: 0989.932.510.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Quách Thị Hằng, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kim Bôi.

Lưu ý: Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về hồ sơ tác phẩm gửi tham gia cuộc thi không đúng thời gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng

Căn cứ vào kết quả chấm giải của Hội đồng Thẩm định, Ban Tổ chức sẽ trao các ca khúc đạt giải với mức thưởng cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng);

- 02 giải Nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);

- 03 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

- 08 giải Khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

2. Về hình thức khen thưởng

Đối với các tác giả, tác phẩm đạt giải: Tặng tiền thưởng và Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải.

Đối với tác phẩm phổ thơ hoặc lời của tác giả thứ 2 thì giá trị giải thưởng sẽ trao như sau:

- Tác giả âm nhạc được hưởng 70% giá trị giải thưởng

- Tác giả lời ca được hưởng 30% giá trị giải thưởng.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại gửi cho Cơ quan thường trực Ban Tổ chức. Không xem xét đơn nặc danh, mạo danh, địa chỉ liên hệ không rõ ràng. Thời gian nhận khiếu nại muộn nhất sau 10 ngày kể từ khi trao Giải.

2. Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

XEM BẢN PDF THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/190615/phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-ve-kim-boi.htm