Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Các bài viết cần bám sát thực tiễn, có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố để xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Sáng 1.2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực lan tỏa cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các bài viết cần bám sát thực tiễn, có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố để xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tại họp báo, đại diện ban tổ chức cuộc thi đã thông tin, trả lời các cơ quan báo chí và đại biểu về các nội dung liên quan đến mục đích, yêu cầu, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi.

Sau khi kết thúc họp báo, phát biểu tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết Hải Dương là một trong những địa phương tích cực tham gia cuộc thi và có tác giải đạt giải B năm 2022. Tuy nhiên, số lượng các tác phẩm chất lượng cao, mang tính lý luận, chính luận của tỉnh chưa thực sự nhiều…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đội ngũ người làm báo của tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tích cực sáng tạo, sản xuất các tác phẩm chất lượng, hấp dẫn, thể loại phong phú để tham gia cuộc thi. Các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, tạo điều kiện tối đa để các tác giả tác nghiệp, sáng tạo sản phẩm chất lượng tốt tham gia cuộc thi.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Các tác phẩm thể loại bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (Tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm dưới dạng video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo so với các công trình đã đăng tải/công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác). Sau khi gửi tác phẩm dự thi về ban tổ chức, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải/công bố tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi (ngày 1.2.2023) đến hết ngày 31.7.2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10.2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://hcma.vn), website của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

HOÀNG BIÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/phat-dong-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-ba-225814