Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 14/6, tại UBND xã Sơn Hội, Hội LHPN huyện Sơn Hòa tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông và Tháng Hành động phòng chống bạo lực gia đình năm 2024.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, tại lễ phát động Hội LHPN huyện kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương và mỗi gia đình tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống bạo lực gia đình của huyện Sơn Hòa tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, thành viên gia đình và xã hội về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; lên án các hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

HỒNG LINH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/317461/phat-dong-chien-dich-truyen-thong-phong-chong-bao-luc-gia-dinh.html