Phạt Công ty Xây dựng 204 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn

ANTT.VN – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt Công ty Xây dựng 204 số tiền là 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn.

Ngày 10/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định số 1076/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng 204 số tiền là 50 triệu đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng 204 có địa chỉ tại: Số 268c đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng .

Công ty Xây dựng 204 bị phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp. Cụ thể, báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2015, 2016.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV (TH)