Phạt Công ty VIKO 8-Pháp 30 triệu đồng, thu hồi 8 Giấy xác nhận ATTP

Ngày 26/10, Cục An ATTP (Bộ Y tế) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty VIKO 8-Pháp 30 triệu đồng và thu hồi 08 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP vì sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Phạt Công ty VIKO 8-Pháp 30 triệu đồng, thu hồi 8 Giấy xác nhận ATTP - Ảnh 1

Cụ thể, ngày 24/10, Cục ATTP ban hành quyết định thu hồi hiệu lực 08 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 – Pháp có địa chỉ tại KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, vì lý do Công ty sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả khi thực hiện công bố các sản phẩm, gồm:

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 13474/2015/ATTP-XNCB ngày 12/6/2015 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIFROCAP;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 7530/2016/ATTP-XNCB ngày 04/4/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEWARGININBAMIN EXTRA 5000;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 15245/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông mạch GINKOGOLD;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 10899/2016/ATTP-XNCB ngày 26/5/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng an nhiệt;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 6683/2016/ATTP-XNCB ngày 30/3/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng VAGA;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 21531/2016/ATTP-XNCB ngày 06/9/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tảo SPIRUVIKO - EXIT;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 15273/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEW GOD DGININE;

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 20279/2016/ATTP-XNCB ngày 26/8/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên HAPPY VIKO – EXIT.

Các Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP nêu trên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 - Pháp không được sản xuất, kinh doanh 08 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên; đồng thời tiến hành thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm đã sản xuất/lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 - Pháp bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 30 triệu đồng.

Đ.C