Phạt chủ hàng và lái xe vận chuyển lâm sản trái phép 320 triệu đồng

Ngày 10/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Phạt chủ hàng và lái xe vận chuyển lâm sản trái phép 320 triệu đồng - Ảnh 1

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Long (chủ hàng) ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì và ông Hà Văn Nhượng (lái xe) đã thực hiện hành vi vi phạm vận chuyển trái quy định pháp luật số lượng gỗ thuộc nhóm gỗ IIA, bằng xe ô tô bị Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) phối hợp với Đội 2 - Phòng PA81 (Công an Hà Nội) tạm giữ ngày 18/9/2016 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại một số Điểm thuộc Điều 22 và Điều 24, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ. Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Long (chủ hàng) 170 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái quy định của pháp luật số lượng gỗ bách xanh.

Ngoài ra, tịch thu toàn bộ số lượng gỗ Bách xanh (tang vật vi phạm hành chính) gồm 5,774 m3 gỗ xẻ và 94kg gỗ gốc, rễ, cành, ngọn (tương đương 9,332m3 gỗ Bách xanh quy tròn) sung công quỹ nhà nước theo quy định tại Điểm a, Khoản 11, Điều 22, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.
Đối với ông Hà Văn Nhượng (lái xe) phạt tiền 150 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái quy định pháp luật số lượng gỗ Bách xanh gồm 5,774m3 gỗ xẻ và 94kg gỗ gốc, rễ, cành, ngọn (tương đương 9,332m3 gỗ quy tròn) theo quy định tại Điểm d, Khoản 7, Điều 22, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.
Ông Trần Thanh Long (chủ hàng) và ông Hà Văn Nhượng (lái xe) phải nộp đủ số tiền phạt vào Kho bạc nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Ông Trần Thanh Long (chủ hàng) và ông Hà Văn Nhượng (lái xe) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.