Phát biểu hay

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Giám đốc hỏi ông già bảo vệ:- Hôm qua trong cuộc họp cơ quan tôi phát biểu nghe hay không?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/6/1/241994.tno